Sipariş Ver
Kategoriler
Alışveriş Sepetiniz

Bu sitede yapacağınız tüm alışverişler 256bit SSL ile korunmaktadır.


KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

 

 

1.    TARAFLAR:

 

1.1. Bu “Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi” (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) www.sundurmapark.com online satış internet sitesinin (bundan böyle “sundurmapark.com” olarak anılacaktır) sahibi olan, Gökpınar Mahallesi 250 Sokak No:12/1 Pamukkale/DENİZLİ Türkiye adresinde mukim “Vural TANIR” (bundan böyle “Sundurmapark” olarak anılacaktır) ile Web Sitesinde üyelik kayıt işlemleri gerçekleştirilerek Web Sitesini ticari amaçla kullanan tüm gerçek ve tüzel kişi tacirler (bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

 

1.2. Sundurmapark Kullanıcı birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 

2.       SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ VE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ:

 

2.1. Kullanıcının veya Kullanıcı adına Yetkilisinin, Web Sitesinde üyelik için talep edilen bilgileri ilgili alanlara girmesi ve Sözleşme şartlarını elektronik ortamda kabul etmesi ile birlikte, üyelik kayıt işlemi tamamlanmış olur.

 

2.2. Tüzel kişi tacirler de Web Sitesine “üye”, tüzel kişi tacir adına üyelik kayıt işlemini gerçekleştiren yetkili (gerçek kişi) olmayıp, tüzel kişi tacirin kendisi olacaktır. Bu nedenle bu Sözleşmenin Tarafı da tüzel kişi tacirdir.

 

2.3. Kullanıcının veya Kullanıcı Yetkilisinin, üyelik kayıt işlemini tamamlaması, bu Sözleşmenin tamamını okuduğu, içeriği bütünü ile anladığını ve tüm şartları onayladığı anlamına gelir.

 

2.4. Sözleşme şartlarının Web Sitesinde ilgili alanda “tik” atılarak elektronik ortamda kabul edilmesi ve üyelik kayıt işleminin tamamlanmasından itibaren, bu Sözleşme yürürlüğe girecektir ve Taraflar arasında geçerli olacaktır.

 

2.5. Kullanıcı veya Kullanıcı Yetkilisi, bu Sözleşme şartlarını kabul etmekle, bu Sözleşmenin ayrılmaz parçasını oluşturan Web Sitesinde yer alan tüm diğer şartları, politikaları ve bu sayılanlarda ileride Sundurmapark  tarafından yapılabilecek tüm değişiklikleri de peşinen kabul etmiş sayılırlar.

 

3.       SÖZLEŞMENİN KONUSU:

 

Bu Sözleşme’nin konusu, Sundurmapark tarafından Site üzerinden elektronik ortamda sunulan ürünler ve hizmetlerden faydalanma koşullarının ve Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

4.       SUNDURMAPARK TARAFINDAN VERİLECEK HİZMETLER:

 

Sundurmapark’nın Site üzerinden vereceği hizmetler, sayılanlar dâhil ancak bunlarla sınırlı sayıda olmamak kaydıyla, Site’de satışa sunulan ürünlerin, Sundurmapark ile Kullanıcı arasında elektronik ortamda akdedilecek “Mesafeli Satış Sözleşmesi” şartlarına göre, Kullanıcı tarafından bedeli ödendikten sonra, ürün stok durumunun müsait olması halinde, Kullanıcıya satılması ve teslimidir.

 

5.    TANIMLAR:

 

Online Satış İnternet Sitesi (“Web Sitesi”): www.sundurmapark.com  lan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen, Sundurmapark’nın bu Sözleşme kapsamında hizmetleri ve ürünleri satışa sunduğu web sitesidir.


 

Kullanıcı: Web Sitesinde üyelik kayıt işlemleri gerçekleştirilerek, Web Sitesini kullanan ve bu Sözleşme ile ürün satın alımı durumunda Web Sitesi üzerinden akdedilen “Mesafeli Satış Sözleşmesinin” tarafı olan gerçek ve tüzel kişi tacirlerdir.

 

Kullanıcı Yetkilisi: Web Sitesine üye ve bu Sözleşme ile Web Sitesi üzerinden akdedilecek “Mesafeli Satış Sözleşmesinin” tarafı olmadan, Kullanıcı tarafından kendisine verilen yetkilere göre Kullanıcı adına Web Sitesinde gerekli işlemleri gerçekleştiren gerçek kişidir.

 

6.       ÜYELİK KAYIT İŞLEMİ VE KULLANICI İLE ÜYE’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

6.1. Kullanıcı veya Kullanıcı Yetkilisi, Web Sitesini kullanmak ve Web Sitesi üzerinden sunulan ürünleri ve buna bağlı hizmetleri satın alabilmek için, üyelik kayıt işlemini tamamlar.

 

6.2. Sundurmapark, Web Sitesinde üyelik için Kullanıcıdan herhangi bir ücret talebinde bulunmayacaktır.

 

6.3. Üyelik kayıt işlemini gerçekleştiren kişinin 18 yaşını doldurmuş olması gerekir. Kullanıcı, üyelik kayıt işlemini yaparak 18 yaşını doldurduğunu kabul ve beyan eder.

 

6.4. Kullanıcının veya Kullanıcı adına Yetkilisinin, Web Sitesinde üyelik için talep edilen bilgileri ilgili alanlara eksiksiz girmesi ve Sözleşme şartlarını elektronik ortamda kabul etmesi ile birlikte, üyelik kayıt işlemi tamamlanmış olur. Kullanıcı, üyelik kayıt işleminin tamamlandığına ilişkin Web Sitesinde belirtilen e – posta adresi üzerinden bilgilendirilir.

 

6.5. “Üye girişi” için gerekli e – posta adres ve parola bilgilerinin korunması, Kullanıcının bir tüzel kişi tacir (şirket) olması durumunda, bunların sadece tüzel kişi (şirket) bünyesinde yetkili kişiler ile paylaşılması, bunun dışında üçüncü kişilere aktarılmaması, Kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Üye bilgileri kullanılarak Site üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilir. Bu işlemlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcıya aittir. Kullanıcı, Sundurmapark’nın bu sebeple uğrayacağı her türlü zararlarını Sundurmapark’nın ilk talebi üzerine defaten tazmin edeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

 

6.6. Kullanıcı, “üye girişi” için gerekli e – posta adres ve parola bilgilerinin yetkisiz üçüncü kişilerce izinsiz kullanıldığının ve güvenliğinin başka şekilde ihlal edildiğinin tespit etmesi halinde, durumu derhal Sundurmapark’ya bildirmekle ve güvenli bir tarayıcı üzerinden parolasını değiştirmekle yükümlüdür.

 

6.7. Kullanıcı, üyelik kayıt işlemini tamamlarken, Web Sitesine girilen her türlü bilginin güncel, doğru ve eksiksiz olmasından sorumludur. Bilgilerinin değişmesi durumunda, Kullanıcı söz konusu bilgileri güncellemekle yükümlüdür. Bunun için gerekli teknik imkânlar Sundurmapark tarafından sağlanır. Sundurmapark söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir.

 

6.8. Sundurmapark yasal mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirirken Kullanıcının Web Sitesindeki beyanlarını esas almaktadır. Üyelik kayıt işlemini gerçekleştirirken söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması ya da güncel olmaması nedeniyle, Sundurmapark’in yasal yükümlülüklerini yerine getirememesi veya eksik yerine getirmesi durumunda, Kullanıcı Sundurmapark’den herhangi bir talepte bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

 

6.9. Kullanıcı, Web Sitesine Kullanıcı veya Kullanıcı Yetkilisi tarafından bilgilerin hatalı, eksik olması ya da güncel olmaması nedeniyle Sundurmapark’in uğrayacağı her türlü zararı Sundurmapark’in ilk talebi üzerine nakden ve defaten tazmin etmeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

 

7.       ÜCRET VE ÜRÜN BEDELLERİNİN ÖDENMESİ

 

Kullanıcı, verdiği ürün siparişlerinde ürün bedellerini Sundurmapark ile elektronik ortamda ayrıca akdedilen Mesafeli Satış Sözleşmesi şartları, Web Sitesindeki koşullar ve yönlendirmeler gereğince derhal ve eksiksiz olarak Web Sitesi üzerinden tanımlı ödeme yolları vasıtasıyla ödemekle yükümlüdür.


8.       SUNDURMAPARK’NIN HAKLARI

 

8.1. Sundurmapark, Site üzerinden sunacağı ürün ve hizmetlerin kapsamını, niteliğini ve fiyatlarını belirlemekte tamamen serbesttir. Sundurmapark Site üzerinden sunacağı hizmetler ve ürünlerde herhangi bir değişiklik yapması halinde, değişiklikler Web Sitesinde yayınlanması ile yürürlüğe girer.

 

8.2. Kullanıcı, Sundurmapark’in online ürün satışı ve buna bağlı olarak sunacağı hizmetleri geçiçi bir süre için askıya alma veya tamamen durdurma hakkı olduğunu, Sundurmapark’in bu hakkını kullanması halinde, Kullanıcı Sundurmapark’den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

 

8.3. Sundurmapark, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, bu Sözleşme şartlarını ve/veya Web Sitesinde yer alan diğer şartları, politika ve formları uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme veya tadil etme hakkına sahiptir. Güncellenen Sözleşme, şartlar, politikalar ve formlar mevcut şartların yerine geçer.

 

8.4. Sundurmapark, Sözleşmede ve/veya Web Sitesinde yer alan diğer şartlarda, politikalarda ve formlarda herhangi bir değişiklik olması halinde, güncel Sözleşmeyi, şartları, politikaları ve formları güncelleme tarihinde Web Sitesinde üyelik kaydı bulunan Kullanıcılar ile paylaşır. Sundurmapark, dilerse aynı Kullanıcılara ayrıca e – posta yolu ile de değişiklikler konusunda bilgilendirebilir. Sözleşmenin ve/veya diğer şartların, politikaların ve formların güncel hali, Web Sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Yayın tarihinden itibaren tüm hizmetler ve ürün satışları güncel Sözleşme’ye, Web Sitesinde yer alan güncellenmiş şartlara, politikalara ve formlara tabi olacaktır.

 

8.5. Sundurmapark, Uygulama üzerinden sunulan hizmetler ve ürünler ile ilgili her ne nam altında olursa olsun herhangi bir taahhütte bulunmaz ve özellikle hizmetlerin ve ürün satışlarının sürekliliğini garanti etmez. Sundurmapark, bu sebeple herhangi bir gerekçe göstermeksizin Web Sitesi üzerinden sunulan hizmetlerde ve ürünlerde her zaman değişikliğe gidebilir veya tüm hizmetleri, ürün satışlarını veya herhangi bir bölümünü süreli ya da sürekli askıya alabilir ya da sonlandırabilir. Kullanıcı, Sundurmapark’yı, hizmetler ve ürün satışları ile ilgili yapılan değişikliklerden, kesintilerden veya hizmetlerin ve ürün satışların Web Sitesinden kaldırılmasından hiçbir şekilde sorumlu tutamaz.

 

8.6. Sundurmapark tarafından Site’nin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde Web Sitesine erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Web Sitesine erişilen tarih ve saat, Web Sitesinde bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. Kullanıcı, bu bilgilerin toplanmasını kabul eder.

 

8.7. Kullanıcı, Web Sitesi içindeki faaliyetlerinde, Web Sitesinin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, üçüncü kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını beyan ve kabul eder. Aksi halde oluşacak zararlardan tamamen kendisi sorumlu olacaktır ve Sundurmapark’in uğrayacağı her türlü zararını defaten Sundurmapark’in ilk talebi üzerine tazmin edecektir. Bu durum ayrıca Sundurmapark’in, bu tür üyelik hesaplarını askıya alma, sona erdirme, yasal süreç başlatma ve yetkili kamu kurumlardan ilgili Kullanıcın hesabı ile ilgili bilgi talepleri gelmesi halinde, bu bilgileri paylaşma hakları saklıdır.

 

8.8. Kullanıcı, Sundurmapark’in Web Sitesi üzerinden Sundurmapark ve Kullanıcı arasında gerçekleşen her türlü iletişimi ve bunların içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini, bu içeriğe ilişkin kayıtları yasal mevzuat gereği en az üç yıl süreyle saklayabileceğini ve ilgili mevzuat kapsamında gerektiğinde ilgililere aktarabileceğini kabul ederler.

 

8.9. Kullanıcının elektronik ileti ile özel kampanyalardan haberdar edilmesine Site üzerinden öncesinde onay vermesi halinde, Kullanıcı elektronik ileti ile özel kampanyalar hakkında bilgilendirilecektir.


 

 

9.       SUNDURMAPARK’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

9.1. Bu Sözleşme ve Web Sitesinde Sundurmapark ile Taraflar arasında elektronik ortamda akdedilen diğer sözleşmeler ilgili mevzuat gereğince Sundurmapark tarafından elektronik ortamda saklanacaktır.

 

9.2. Bu Sözleşme, üyelik kayıt işlemi gerçekleştiren Kullanıcın Web Sitesinde kayıtlı e-posta adresine kayıt işlemi tamamlanmasının akabinde e-posta yoluyla gönderilir. Ürün satışlarına ilişkin elektronik ortamda akdedilen Mesafeli Satış Sözleşmesi ise, ürün satış işlemleri gerçekleştirildikten sonra Kullanıcın Web Sitesinde belirttiği e – posta adresine aynı şekilde gönderilecektir.

 

9.3. Kullanıcı Web Sitesindeki, yüklemeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda Web Sitesinin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen Kullanıcının sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı Kullanıcı veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan Sundurmapark sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı Kullanıcının veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan Sundurmapark sorumlu değildir.

 

10.   FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

10.1. Sundurmapark’ya ait CTL Konik KilitSistemleri markası ve logosu, Site’nin tasarımı, yazılımı, imge, html kodu, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Sundurmapark tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan, tasarımlar, resimler ve verilerin ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı Sundurmapark’ya aittir.

 

10.2. Kullanıcılar, Sundurmapark’nın mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını ve eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz ve her ne sebeple olursa olsun bunlar üzerinde hak iddia edemez.

 

11.   GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

11.1. Sundurmapark, Site üzerinden elde ettiği bilgilerin ve kişisel verilerin gizli tutulmasına, bu verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde işlenmesine, gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir.

 

11.2. Kullanıcı veya Kullanıcı Yetkilisi, bu Sözleşmeyi kabul etmekle, Sundurmapark’nınKullanıcı’ya ait bilgilerinin, kişisel verileri dâhil olmak üzere, Site’de yer alan ve bu Sözleşmenin bir parçası olan “Gizlilik ve Çerez Politikasında“, “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasında“,ve “Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin Aydınlatma ve Rıza metninde“ belirtilen şartlara uygun olarak işlenmesini kabul eder.

 

12.   SÖZLEŞMENİN VE ÜYELİĞİN ÜYELİK SÜRESİ

 

12.1. Bu Sözleşme Web Sitesinin faal olduğu süre içerisinde Kullanıcın üyeliği müddetince yürürlükte kalır.


 

12.2. Kullanıcı, Web Sitesinde oluşturduğu hesabını her zaman, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın sonlandırabilir.

 

12.3. Kullanıcın bu Sözleşme ve/veya Web Sitesinde yayınlanan diğer şartları ve politikaları ihlal etmesi halinde, Sundurmapark’in Kullanıcın üyelik hesabını askıya alma veya tamamen kaldırma hakkı saklıdır. Bu durumda Kullanıcı, Sundurmapark’e karşı herhangi bir talepte bulunmayacağını peşinen taahhüt ve kabul eder.

 

13.   MÜCBİR SEBEPLER

 

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Sundurmaparkişbu ”Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi“ni geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Sundurmaparkaçısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Sundurmapark’nınherhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

 

14.   UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME

 

14.1. Bu Sözleşme nedeniyle taraflar arasında doğacak her türlü uyuşmazlığa Türk Hukuku uygulanacaktır.

 

14.2. Taraflar, uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul Mahkemelerin ve İcra Dairelerin yetkili olacaklarını kabul ederler.

 

15.   MUHTELİF HÜKÜMLER

 

15.1. Bu Sözleşmenin herhangi bir maddesinin geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğunun tespit edilmesi halinde, bu durum Sözleşme’nin diğer maddelerin uygulanabilirliğini veya geçerliliğini etkilemeyecektir. Böyle bir durumda, geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğu tespit edilen madde, Sözleşme metninden çıkarılmış gibi değerlendirilerek yorumlanacak ve Sözleşme buna göre ifa edilecektir.

 

15.2. Taraflar, bu Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda Sundurmapark’nın ticari defter ve kayıtları, Sundurmapark’nın sistemlerinde ve Site üzerinden saklanan verileri her türlü uyuşmazlıklarda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 193. maddesi gereği kesin delil teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

15.3. Sundurmapark, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak Kullanıcı bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

 

15.4. Bu Sözleşme ile ilgili Taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Sundurmapark’in bilinen e - posta adresi veya açık adresine, Kullanıcıya ise üyelik formunda belirttiği e - posta adresi veya açık adresine yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, e – posta veya adres değişikliğini yazılı olarak bildirmediği veya sitede güncellemediği takdirde, mevcut e – posta adresine veya fiziksel adresine yapılacak tebligatların geçerli kabul edilecektir.

 

15.5. Taraflar’dan birinin, bu Sözleşme’de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellenmeyecektir.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza ve çerez tercihlerinize buradan ulaşabilirsiniz.Çerez Politikası